IQOS vs konkurence: V čem se liší?

IQOS není jedinou novinkou na trhu, která by se snažila změnit svět kuřáků k lepšímu. Největším konkurentem IQOS je GLO od britské American Tobacco.

Obě tyto největší tabákové společnosti se snaží vyvinout vlastní systém ohřívání tabáku. Tato metoda na rozdíl od klasického hoření v běžných cigaretách by se měla stát budoucí náhradou rakovinotvorného spalování u kouření. V některých parametrech se tyto dva systémy od sebe odlišují. Otázkou je, zda se mohou uplatnit na trhu oba a jak mohou vedle sebe přežít.

Podobnost a rozdíly mezi IQOS a GLO

Oba systémy, tedy IQOS a GLO, jsou si velice podobné a rozdíly najdete pouze v technickém provedení. Hlavní přednost obou systémů oproti tradičním cigaretám spočívá ve skutečnosti, že tabák nespalují, ale ohřívají speciální tabákové náplně podobné cigaretám. Při teplotě 280-350 stupňů C, na kterou se IQOS i GLO zahřívají, vzniká z glycerinu vodní pára a ta se stává nosičem uvolněného nikotinu z tabákové směsi pro vdechování. Při tomto způsobu zahřívání tabáku vzniká až o 95% menší množství škodlivin. Nejdůležitější je, že se do plic kuřáka nedostává především dehet, který je hlavní rakovinotvornou látkou. Dehet je totiž hlavním produktem hoření tabáku v klasických cigaretách.

Při vdechování par z IQOS a GLO má kuřák velice podobný zážitek a výrobci mohou nadále vydělávat na výrobě náplní, které mají shodnou cenu jako běžné cigarety. Lze tak říci, že kuřáci budou vdechovat méně škodlivin, mohou mít pocit, že se odnaučují kouřit a spokojeni budou i výrobci.

Obecně je systém ohřívání tabáku propagován jako zdravější kouření. I když termín zdravější by bylo vhodné nahradit spojením méně škodlivé, je ve většině států světa na toto kouření nahlíženo jako na kouření tabákových výrobků. Z tohoto důvodu je zatíženo podobnou spotřební daní a v některých zemích je dokonce zakazováno. Přes dosavadní pozitiva mají oba výrobci ještě před sebou hodně práce, aby prokázali nízkou zdravotní závadnost obou systémů.

Hlavním rozdílem je především technické provedení. IQOS se skládá ze dvou částí – samotného ohřívače a nabíječky (pouzdra), do které se nahřívací zařízení odkládá. Zařízení GLO spojuje tyto dvě části do jednoho celku. Zde záleží na preferencích každého uživatele, co je mu příjemnější a uživatelsky pohodlnější – zdali při kouření držet pouze nahřívač IQOS, který se dá svou velikostí přirovnat k propisovací tužce s tím, že po použití musí nahřívač zasunout do nabíječky (velikosti cigaretové krabičky) nebo zdali držet poměrně široké zařízení (velikosti cigaretové krabičky) GLO, ale mít neustále vše v jednom.

IQOS vs. GLO na českém trhu

Zde narážíme asi na naprosto zásadní problém, který nejspíše rozhodne o tom, jaké zařízení se v České republice v současné chvíli bude používat častěji – a to dostupnost. Zatímco IQOS je na českém trhu běžně dostupný, zařízení GLO se prozatím v tuzemsku neprodává atak si pro něj budou muset zájemci zajet do zahraničí nebo objednat ze zahraničních internetových stránek.

 

Chcete si zakoupit/zapůjčit IQOS nebo máte jen dotaz?

Kontaktujte nás a my se Vám brzy ozveme.