Jak IQOS cigarety fungují a jak se liší od klasických cigaret?

Cigarety IQOS jsou převratnou novinkou a novou generací cigaret. Jejich hlavním přínosem, oproti tradiční konzumaci tabáku z hořící cigarety, je mnohem menší škodlivost, méně odéru na rukách, vlasech, oblečení, záclonách a v interiéru vůbec. Tento efekt přivítají jistě i nekuřáci, kteří jsou nuceni s kuřáky sdílet společné prostory.

Čím se systém IQOS liší od klasických cigaret?

Především je to mnohem lepší kombinace tabáku a teploty, a to díky technologii, která se ukrývá uvnitř cigaret IQOS a umožňuje uživateli plně si vychutnat tabák bez kouře popela s menším množstvím zápachu typického pro konvenční kouření. Tento jev lze vysvětlit jednoduše tak, že v běžných hořících cigaretách se tabák spaluje při teplotě 800° C, čímž se mění chuť tabáku a vzniká také popel. Na rozdíl od toho vám IQOS umožní si tabák opravdově vychutnat, neboť se nespaluje. Náplň s malým množstvím tabáku umístěná ve speciálním elektronickém zařízení nehoří, ale pouze se po nabití baterie při mnohem nižší teplotě zahřívá. Kuřák tak nevdechuje kouř plný dehtu, ale aerosol, tedy spíše jen jakousi nikotinovou páru. Tím se tedy IQOS cigareta liší od klasické, u které proces hoření uvolňuje největší množství škodlivých a převážně rakovinotvorných látek.

Jak IQOS cigarety fungují?

Cigarety IQOS jsou přirovnávány k elektronickým cigaretám. To však není přesné, neboť elektronická cigareta neobsahuje tabák, ale tekutinu (liquid) s obsahem nikotinu. Zahříváním této tekutiny vzniká aerosol, který kuřák vdechuje a vydechuje. Oproti klasickým cigaretám tak kuřák dostane do plic mnohem méně škodlivin, které jsou obsaženy v kouři.
Bezdýmná cigareta IQOS funguje jinak. Do přístroje se zastrčí „malá cigareta“ obsahující tabák. Zastrčením náplně, která se prodává pod obchodním názvem Heets, tabák nehoří, ale pouze se zahřívá na teplotu cca 350° C. Kuřák pak vdechuje jen čistou nikotinovou páru bez zápachu, která se hned rozplyne.

 

Chcete si zakoupit/zapůjčit IQOS nebo máte jen dotaz?

Kontaktujte nás a my se Vám brzy ozveme.